Min Pension

Som tur är finns det idag förutom Pensionsmyndigheten fler mycket bra och användbara pensionsverktyg.

Ett sådant verktyg är Min Pension, en gratistjänst som alla kan använda sig av!

Min Pension
Min Pension är en webbplats som skapats genom ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. På webbplatsen kan du få en prognos över hur stor din pension kan bli vid olika åldrar. Beloppen är uträknade med hjälp av uppgifter från Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen. Dina pensionsuppgifter uppdateras kontinuerligt och du kan själv begära insamling av nya uppgifter när det passar dig.

Det du kan se i prognosen är pensionen från staten och den pension som din arbetsgivare betalar in. Den statliga pensionen består av två delar: inkomstpension och premiepension. Från din arbetsgivare får du vanligtvis tjänstepension. Tillsammans blir den statliga pensionen och tjänstepensionen vanligtvis mellan 50-70 procent av din lön när du går i pension.

Förutom allmän pension och tjänstepension så har många personer en privat pension. Minpension.se samlar sedan 2007 in privata pensionsuppgifter från vissa institut automatiskt. Pensionsbolagen håller successivt på att lägga till privata pensioner i de uppgifter som skickas till minpension.se.

Använd Min Pension och ta ett helhetsgrepp på din pension!

Läs även andra bloggares åsikter om Min Pension.

Läs mer på nästa sida om pensionsverktyget Dina Pensioner!

It is so pleasant to work with experts. corporate video production nyc to find out more regarding business video production.