Pension

Pension, den lyckliga ålder då man helt ostraffat kan lata sig.” - Washington Irving

Vad är pension
Pension är ersättning från arbetsgivare, försäkringsbolag eller fond till den som permanent förlorat en inkomst. Ofta avses ålderspension. Ålderspension kallas den pension man får när man lämnar arbetslivet på grund av att man uppnått pensionsåldern. Ålderspension kan finansieras av staten genom skatter, av arbetsgivare och genom eget pensionssparande. I Sverige har man valt att ha en skattefinansierad grundpension (garantipension) för dem som inte har haft någon inkomst och en inkomstpension som bekostas av arbetsgivaren. Pension är en uppskjuten lön och ålderspensionssystem innehåller ofta ett försäkringsmoment, då exempelvis pensionen ska betalas livet ut även om man lever längre än genomsnittet, eller genom att betalas ut till efterlevande vid dödsfall. En del av pensionen kan också väljas att plockas under en kortare period.

Pensionens olika delar Din totala pension består av flera olika delar. Förutom allmän pension har de flesta som arbetar även en tjänstepension. Många har också ett privat pensionssparande.

  • Allmän pension
  • Tjänstepensionen
  • Privat pension

Se nedan för mer information om respektive pensionsdel.

1. Allmän pension
Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för.

2. Tjänstepension
De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, dessutom en tjänstepension. Om du har tjänstepension sätter din arbetsgivare varje månad av en summa till dig.

3. Privat pension
Förutom allmän pension och tjänstepension har många även ett frivilligt privat pensionssparande.

Din totala pension består alltså av flera olika delar. De olika pensionerna påverkar inte varandra, utan läggs ihop och blir tillsammans din totala pension.

Läs mer på nästa sida om tips om din pension!

intercettazioni made a real revolution in the industry.

A website like http://www.acalculator.com will provide you with the highest quality in the industry.