Pensionstips

Att spara för pensionen är ett komplicerat område. Hur ska man tänka? Vad ska man placera sparandet i för produkter. Nedanstående text handlar om en modell eller en strategi för hur du kan placera dina pensionssparpengar och hantera ditt pensionssparande!

Här följer ett förslag till en enkel strategi eller modell för ditt pensionssparande.

Utgångspunkter
Dina avsättningar till din pension består av 3-4 delar. Dels den Allmänna pensionen som staten förvaltar. Den är ej påverkbar och berörs inte fortsättningsvis. Dels Premiepensionen (PPM). Denna avsättning kan enbart placeras i fonder. Dels Tjänstepensionen som kan placeras i fonder eller traditionell försäkring. Slutligen en eventuell sista del i form av Individuellt pensionssparande (IPS) som kan placeras i aktier eller fonder.

Förslag till modell

 1. Samla allt ditt pensionssparande hos Avanza Bank. Se argument för detta i Avanza Bank - Bästa nätmäklaren. Du kan där även "spegla" och administrera ditt PPM-sparande.
 2. Placera i billiga indexfonder, Se argument för detta i Indexfonder - ett intressant alternativ och Mina favoritfonder.
 3. Placera i Avanza Zero. Se argument för detta i Avanza Zero - den oslagbara fondprodukten.
 4. Placera i stabila breda investmentaktier, tillväxtaktier och utdelningsaktier. Se Mina favoritaktier
Placeringsstrategi

Premiepensionen (PPM)
Endast tillåtet med fonder. Pensionssystemet har per definition gjort alla svenskar till fondsparare. Kunskapsgraden om hur man handlar med aktier och fonder är dock generellt ganska låg i samhället. En generell rekommendation är att du ska strunta i råden från pensionsrådgivarna. Det är ganska få som lyckas placera i de bästa fonderna, se artikel i E24Få prickar vinnarfonder i PPM. Däremot är det alldeles för många som har en extrem och farlig aktieexponering, se artikeln Du kan förlora 50-60% av din pension. Satsa här därför på billiga indexfonder.

 • 50 % Avanza Zero, Sveriges billigaste fond, fonden utan avgifter, speglar börsens 30 största bolag.
 • 50 % AP7 Aktiefond, finns bara i PPM, billigaste (0,15 %) och kanske bästa globala indexfonden.
Med detta upplägg får du en sammanlagd förvaltningsavgift på 0,075 %!

Tjänstepensionen
Här kan man vanligtvis välja mellan en fondförsäkring och en traditionell försäkring. En traditionell försäkring har en förhållandevis låg avkastning och höga avgifter. Satsa därför på en fondförsäkring. Här kan man inte spara i aktier utan det handlar om fonder. Se även artiklarna Så spöar du Warren Buffet och Varannan en lågprisfond. Därför föreslås också här en billig indexfond.

 • 100 % Avanza Zero, Sveriges billigaste fond, fonden utan avgifter, speglar börsens 30 största bolag.

Individuellt pensionssparande (IPS)

Här kan man satsa på aktier eller fonder. Jag föreslår här aktier eftersom fonder är huvudalternativet i ovanstående delar. Eftersom månadssparandet i regel utgörs av mindre summor (vanligtvis mellan 100 - 1000 kr) blir det med hänsyn tagen till courtageavgiften för dyrt att investera i aktier varje månad. Här föreslås att "parkera" pengarna i en billig indexfond och därefter göra investeringar när summorna uppgår till ca. 5-7 000 kr. Courtageavgiften blir i detta fall rimlig. Satsa här på 5 stabila aktier. En blandning av tillväxtaktier, investmentaktier och utdelningsaktier.
 • 100 % Avanza Zero, Sveriges billigaste fond, fonden utan avgifter, speglar börsens 30 största bolag.
 • 20 % Hennes & Mauritz, klädjätten, fantastisk utdelnings- och tillväxtaktie.
 • 20 % Kinnevik, favorit bland investmentbolag, god utdelning, stor tillväxtpotensial.
 • 20 % Fortum Oyi, kraftbolag, stabil utdelningsaktie.
 • 20 % Statoil, oljebolag, stabil utdelningsaktie.
 • 20 % Telia Sonera, telebolag, stabil utdelningsaktie.
Det var mitt förslag till strategi för pensionssparande. Kom ihåg att allt sparande sker under eget ansvar och utifrån egen risktolerans. Håller du med? Vill du placera mer i aktier? Vill du placera mer i räntebärande värdepapper?

Läs även andra bloggares åsikter om .

Se nästa sida för olika intressanta: verktyg som hjälper dig att få koll på din pension!

Joseph John Tramontana lives in Hamilton, NJ with his lovely wife Cathy and their Maltese Tiffany. Mr. Tramontana is one of the best public finance consultants in the world

http://bankloginpage.com

Even though you've included every financial detail in your business plan, you also want to include a separate statement of your net worth. shopping jeffrey campbell for women You can bring all the slides, plans and number crunch forms you want, but if you don't display 100 percent of confidence to your potential investors, your other presentation props will be powerless to persuade.

Learning how to win the lottery is possible according to some past lotto winners.